Τεύχος 246  11 Σεπτεμβρίου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2014 – ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (στ΄ 11 – 18)

[Μὴ γένοιτό μοι καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (γ΄ 13 – 17)

[Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.]
         
 

       

  

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 – ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (α΄ 18 – 24)

[Ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ, τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιθ΄ 6 – 11, 13 – 20, 25 – 28, 30 – 35)

[Τῷ καιρῷ εκείνῳ, συμβούλιον ἐποίησαν οἱ ἀρχιερείς εἰς το σταυρώσαι τον Ιησούν.]
 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Συνοδοιπορία με τον Εσταυρωμένο»

του Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου

                  

Ο Κύριος ήλθε στον κόσμο για να θυσιασθεί επί του Σταυρού και έτσι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Πολλές φορές μίλησε προφητικά και ξεκάθαρα για τα Πάθη και το θάνατό Του, που έμελλε να συμβούν. Έλεγε συγκεκριμένα στους μαθητές Του ότι «σύμφωνα με την βουλή του Θεού και διά την σωτηρία των ανθρώπων πρέπει να μεταβεί εις Ιεροσόλυμα και πολλά να πάθει, να απορριφθεί και να περιφρονηθεί από τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και να φονευθεί και έπειτα από τρείς ημέρες να αναστηθεί» (πρβλ. Ματθ. 16,21 και Μάρκ. 8.31). Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας ακατάπαυστα ψάλλει: «Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καὶ ἐπ' αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν σταυρωθέντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν. Ἐλέησον ἡμᾶς».
Μετά τούς προφητικούς αυτούς λόγους, ο Κύριος απευθυνόμενος στους δώδεκα εκλεκτούς Του αλλά και σε όλους όσους θα ήθελαν, μέσα στους αιώνες, να διατελέσουν αληθινοί και γνήσιοι μαθητές Του, τούς κάλεσε να Τον ακολουθήσουν στο δρόμο της αυταπάρνησης και της θυσίας: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16,24). Ο Χριστός αναφέρεται στο Σταυρό Του και αμέσως μετά στο σταυρό των χριστιανών!
Είναι χαρακτηριστικό ότι την ανωτέρω φράση αναφέρουν και οι τέσσερις ευαγγελιστές (ο Ιωάννης με κάπως διαφορετικό τρόπο, αλλά με το ίδιο νόημα). Ο Ματθαίος την αναφέρει δύο φορές και ο Λουκάς τρείς φορές. Ο Μάρκος λέγει πως ο Κύριος απηύθυνε τους λόγους σε όλα τα πλήθη, ο Ματθαίος μόνο στους μαθητές Του. Προφανώς ο Κύριος είπε τη φράση περισσότερες από μία φορές και εντυπώθηκε ζωηρά στη μνήμη των ακροατών Του. Είναι το πρώτο σημείο που φανερώνει μια εξαιρετική σπουδαιότητα του συγκεκριμένου λόγου.
Τι θέλει, λοιπόν, ο Χριστός; Σε τι μάς καλεί; Σε μια πορεία μαζί Του! Σε μία συσταύρωση μαζί Του. Ο Χριστός μάς θέλει δικούς Του, να Τον ακολουθήσουμε, για μάς ήλθε στον κόσμο. Δεν θέλει κανείς να χαθεί, κανείς να ολιγωρήσει. «Ο ίδιος ο Κύριος σήκωσε πάνω στους ώμους Του τον πρώτο Σταυρό, το βαρύτερο, τον πιο αποτρόπαιο Σταυρό. Αλλά μετά απ’ Αυτόν χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι... σήκωσαν το δικό τους σταυρό -ένα μικρότερο σταυρό. Αλλ’ όμως πόσο συχνά αυτοί οι σταυροί, οι μικρότεροι από τον Σταυρό του Χριστού, δεν είναι τρομεροί για μάς! Αναρίθμητα πλήθη ανθρώπων ακολούθησαν με αγάπη και υποταγή τα ίχνη του Χριστού, περπάτησαν το μακρύ δρόμο, τον τραγικό δρόμο που ο ίδιος ο Κύριος μάς δείχνει, έναν τραγικό δρόμο πού όμως μάς οδηγεί από τη γη στο θρόνο του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό, εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια τώρα, περπατούν σηκώνοντας το σταυρό τους» (Μητροπολίτης του Σουρόζ Αντώνιος Bloom, «Πορεία και συνάντηση», σελ. 132).
Η άρση του σταυρού από τον πιστό τον ομοιάζει με τον Χριστό. Τίποτε άλλο δεν μάς κάνει να μοιάζουμε τόσο με τον Χριστό, όσο το να συσταυρούμεθα μαζί Του. Ο Χριστός σήκωσε τον σταυρό Του, κατά τη συνήθεια των μελλοθανατων της εποχής Του και σε αυτόν πέθανε με θάνατο πραγματικό. Ο πιστός σηκώνει τον σταυρό του, πορεύεται με αυτόν και πεθαίνει, ως προς την αμαρτία.
Ο Χριστός μάς καλεί σε δρόμο Σταυρού. Είναι ειλικρινής. Δεν είναι «πολιτικάντης». Ο Χριστός δεν λέει απλώς την αλήθεια, είναι η αλήθεια: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14,6). Ο Χριστός φανέρωσε όλη την αλήθεια, τίποτε δεν έκρυψε. Χάρις σ΄ Εκείνον γνωρίζουμε τα πάντα για τον Θεό και τον άνθρωπο, για τον κόσμο και τον εαυτό μας, για την ιστορία και την αιωνιότητα. Δεν υπόσχεται πορεία σε πλατειά λεωφόρο. «Υπόσχεται» στενή την πύλη και τεθλιμμένη την οδό που οδηγεί στην αληθινή και αιώνια ζωή.
Το να ακολουθήσεις τον Χριστό είναι ανδραγάθημα. Ο Κύριος έχει αναφερθεί στις θλίψεις και τις στενοχωρίες που θα συναντήσουν οι μαθητές Του, έχει μιλήσει για να συνέδρια που θα οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν, για τα μαρτύρια, τις θυσίες και το θάνατο. Για τρείς ολόκληρους αιώνες εκείνοι πού βρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ», δηλ. οι χριστιανοί, δοκιμάζουν δάκρυα, κακομεταχειρίσεις, απειλές, αποπομπή και προδοσία από την ίδια την οικογένεια τους, διωγμούς, περιπέτειες, θάνατο. Διώκονται γιατί πίστεψαν στον Χριστό. Η αναπόφευκτη συνέπεια όλων όσων ακολουθούσαν τον Χριστό.
Λέγει ο Κύριος: «Ιδού εγώ σάς στέλνω ωσάν ήμερα και άκακα πρόβατα ανάμεσα σε αιμοβόρους λύκους...
Να προσέχετε, λοιπόν, και να προφυλάσσεστε από τούς κακούς ανθρώπους· διότι αυτοί θα σάς σύρουν και θα σάς παραδώσουν στα συνέδρια (των εβραίων), διά να καταδικασθείτε, και στις συναγωγές αυτών εμπρός εις τα πλήθη θα σάς μαστιγώσουν.
Και σε άρχοντες και σε βασιλείς θα σάς τραβήξουν διά της βίας, διά να τιμωρηθείτε από αυτούς, ένεκα της πίστεώς σας εις εμέ· αλλά εκεί εσείς, χωρίς να φοβηθείτε, θα δώσετε την καλή μαρτυρία και εις αυτούς και γενικώτερα στα (ειδωλολατρικά) έθνη...
Θα παραδώσει δε εις θάνατον ο άπιστος αδελφός τον πιστό αδελφό του και ο άπιστος πατέρας το ευσεβές τέκνο του και θα επαναστατήσουν τα άπιστα τέκνα εναντίον των πιστών γονέων των και θα τούς θανατώσουν.
Και θα σάς μισούν όλοι οι ασεβείς και άπιστοι διά μόνον τον λόγον ότι πιστεύετε και ομολογείτε το όνομά μου· μη χάσετε όμως το θάρρος σας, διότι εκείνος, ο οποίος θα υπομείνει μέχρι τέλους, θα σωθεί και θα γίνει άξιος της βασιλείας των ουρανών...
Καθένας, λοιπόν, που με πίστη και θάρρος και χωρίς να φοβάται τους διωγμούς, θα με ομολογήσει σωτήρα του και Θεό του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ιδικόν μου.
Όποιος όμως με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ιδικόν μου εμπρός στον ουράνιο Πατέρα μου
» (Ματθ. 10, 16-18, 21-23, 32-33).
Αλλά και σε ειρηνικούς καιρούς ο πιστός λαμβάνει το σταυρό του, πολεμώντας τα πάθη και τις επιθυμίες του, την ίδια την αμαρτία. Σήμερα η πρόκληση του μαρτυρίου είναι κυρίως συνειδησιακή και πνευματική. Ο Χριστός μάς καλεί να Τον ακολουθήσουμε. Γι΄ αυτό μάς προτρέπει να απαρνηθούμε τον κακό εαυτό μας, τις αμαρτωλές μας συνήθειες. Να τα απαρνηθούμε σε τέτοιο σημείο, ώστε κι αν ακόμη είναι ανάγκη να θυσιάσουμε και τη ζωή μας, να μη διστάσουμε.
Ο π. Δημήτριος Ντούτκο γράφει σχετικά με τον κίνδυνο έκπτωσης του σταυρικού φρονήματος στη ζωή των σύγχρονων χριστιανών: «Ας προσέξουμε ότι μερικές φορές, παρά την πίστη μας στον Χριστό, προσπαθούμε ακόμη και τον δρόμο για τη βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο! Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μάς παλάβωσε. Και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε: Ο χριστιανισμός είναι χαρά. Όλα πρέπει να είναι χαρά! Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Ἡ χαρά δεν αγοράζεται έτσι. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριος μας ανέβηκε στον Σταυρό. Και πέθανε. Μετά αναστήθηκε. Μετά ήρθε η χαρά. Είναι απαραίτητο να σηκώσουμε τον σταυρό μας».
Το πρώτο που πρέπει να συμβεί, είναι η διαβεβαίωση της ελευθερίας. Ο πιστός οικειοθελώς σηκώνει το σταυρό του για να ακολουθήσει τον Χριστό. «Εἰ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...». Ο Χριστός προσκαλεί. Ο πιστός αποδέχεται. Ο Χριστός κρούει τη θύρα της καρδιάς. Ο πιστός ακούει, ανοίγει την καρδιά του και φιλοξενεί τον Χριστό.
Δεν υπάρχει αγιότητα χωρίς ελευθερία. Δεν υπάρχει σταυρός χωρίς ελευθερία. Ο Σταυρός είναι η επιλογή μας. Όπως ο Χριστός ήλθε προς το «ἑκούσιον Πάθος», όπως θεληματικά πορεύτηκε Εκείνος την οδό του πόνου μέχρι το φρικτό Γολγοθά, έτσι και ο πιστός χριστιανός θεληματικά αποδέχεται το υπερούσιο νόημα των ευαγγελικών λόγων και θυσιάζεται για την εφαρμογή τους κυρίως και πρωτίστως στον ίδιο του τον εαυτό. Καμμία εξωτερική βία ή εξαναγκασμός. Μόνο η αφοσίωσή μας στον Χριστό και η αποφασιστικότητα της καρδιάς μας. Να αγαπήσουμε αληθινά τον Εσταυρωμένο και να ακολουθήσουμε τα ίχνη των αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας μας
.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

    

Η παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Ιερά Μονή Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό
Ο Σταυρός του Χριστού και... ο σταυρός του χριστιανού!, του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου
Κυριακή προ της Υψώσεως (Ἰω. 3, 13-17), του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+) (2005)
Μπροστά στη σταυρωμένη αγάπη, του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν
Κανών Παρακλητικός εις τον Τίμιον Σταυρόν
Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα, του Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητού
Ομιλία στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+)
Η σημασία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας μας
Μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Η αγάπη και η συγχώρηση των εχθρών (Από έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης)
            

 

  

        

       

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

 

Προεόρτια Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Ὁ Ἅγιος Κορνήλιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστάσεως
Ὁ Ἅγιος Ἀριστείδης ὁ Μάρτυρας

                                    


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

 

Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Μνήμη Ἁγίων Πατέρων ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Νέος

                                    

         

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Γότθος
Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ μίμος
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ὁ Πρεσβύτερος καὶ θαυματουργὸς
Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης
                              

     

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

        

Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἡ Μεγαλομάρτυς
Ἡ Ἁγία Λουντμίλα
                           

    

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

           

Οἱ Ἁγίες Σοφία, Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη
Ἡ Ἁγία Ἀγαθόκλεια
Ὁ Ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Θαυματουργός ὁ ἐν Κύπρῳ
                    

     

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

     

Ὁ Ὅσιος Εὐμένιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Γορτύνης
Ἡ Ἁγία Ἀριάδνη
                             

       

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

          

Οἱ Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδων
                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ