Τεύχος 215  9 Ιανουαρίου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 – ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 6 – 15)

[ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (δ΄ 12-17)

[Ακούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη,… ἤρξατο κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.]

                        

     

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17-21)

[Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες.]
  

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (στ΄ 17-23)

[Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.]
      

   

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

Κυριακή μετά τα Φώτα «Η προοπτική της Αγιότητας»

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος (13/1/2013)
             

Αν και φυλακισμένος για την αγάπη του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους Χριστιανούς της Εφέσου και όχι μόνο, καθώς, λόγω του περιεχομένου της, σύμφωνα με τους ερμηνευτές, η συγκεκριμένη επιστολή έχει καθολικό χαρακτήρα. Στο απόσπασμα που συνιστά το σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων αναφέρεται στα χαρίσματα με τα οποία ο Χριστός προίκισε τα στελέχη της Εκκλησίας Του, που ανέλαβαν το έργο της διαποίμανσης των πιστών. Άλλους κατέστησε Αποστόλους, άλλους Προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους Ποιμένες και Διδασκάλους. Παρά την ποικιλία, όμως, των χαρισμάτων, όλοι αποσκοπούν σε ένα και τον αυτό στόχο: τον καταρτισμό των αγίων.
Είναι σαφές ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει «αγίους» τους Χριστιανούς, τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τον όρο στις επιστολές του. «Αγίους» χαρακτηρίζει τους Χριστιανούς της Ρώμης (Ρωμ. 1,7), αλλά και της Κορίνθου (Α΄ Κορ. 1,2 και Β΄ Κορ. 1,1). Το αυτό πράττει με τους Χριστιανούς των Φιλίππων (Φιλ. 1,1) και των Κολοσσών (Κολ. 1,2). Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν έχει τυπικό ή κολακευτικό, για τους πρώτους Χριστιανούς, χαρακτήρα. Δείχνει, με εμφαντικό τρόπο, την προοπτική που ανοίγεται στην ζωή του κάθε Χριστιανού, του κάθε ανθρώπου που βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Η προοπτική αυτή είναι η κατάκτηση της αγιότητος. Στα μάτια ημών των Χριστιανών του 21ου αιώνα, η αλήθεια αυτή φαντάζει ουτοπική. Ίσως, γιατί η θέση μας μέσα στην Εκκλησία έχει λάβει περισσότερο τυπικό και όχι τόσο ουσιαστικό χαρακτήρα. Τελικά, όμως, είναι πέρα για πέρα ρεαλιστική. Είμαστε Χριστιανοί για να γίνουμε άγιοι. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε άγιοι. Άγιοι όχι στα μάτια των ανθρώπων, για να μάς αποδίδουν ύμνους και εκκλησιαστικές τιμές, αλλά άγιοι στα μάτια του Θεού, μέλη δηλ. της Βασιλείας των Ουρανών.
Βέβαια, από μόνη της η Χριστιανική ιδιότητα δεν εξασφαλίζει την αγιότητα, καθώς αυτή είναι μία κατάσταση δυναμική, που κατακτάται με διαρκή πνευματικό αγώνα και πάλη με τις δυνάμεις του κόσμου και του διαβόλου. Ο κατ’ εξοχήν ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξηγεί πώς μπορούμε να καρποφορήσουμε μέσα μας την δυναμική της αγιότητας, με την οποία μάς προίκισε ο Θεός: «Μάς έκανε αγίους ο Θεός, αλλά πρέπει να μείνουμε άγιοι. Άγιος είναι όποιος έχει πίστη και βίο άμεμπτο και ανεπίληπτο. Αλλά δεν ζητά (ο Θεός) την οποιαδήποτε αγιότητα, αλλά την αγιότητα ενώπιόν του. Διότι υπάρχουν άγιοι και άμωμοι στα μάτια των ανθρώπων, που στην πραγματικότητα μοιάζουν με τάφους που εξωτερικά είναι περιποιημένοι ή με ανθρώπους, που εξωτερικά φοράνε προβιά προβάτου» (*)
Ο Μέγας της Εκκλησίας Πατήρ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι Χριστιανοί μπορούμε να καρποφορήσουμε μέσα μας την δυναμική της αγιότητας, κυρίως, όμως, πώς να μείνουμε σταθεροί σ’ αυτήν. Ο τρόπος είναι η πίστη και ο άμεμπτος βίος. Σπεύδει, όμως, να διαχωρίσει την εξωτερική και επιφανειακή προσέγγιση των δύο αυτών πνευματικών κατακτήσεων, από την εσωτερική, που οδηγεί, τελικά, στην αγιότητα. Και το πράττει αυτό γνωρίζοντας ότι πολλοί Χριστιανοί, στην εποχή του, αλλά και όλες τις εποχές, προβάλλουν, με έντονο τρόπο, τα εξωτερικά σχήματα της πίστης και της «ηθικής» ζωής τους, προκειμένου να κερδίσουν τον έπαινο των ανθρώπων, ενώ, την ίδια στιγμή, ζουν βίο εκ διαμέτρου αντίθετο προς τα φαινόμενα. Ο ιερός Χρυσόστομος στηλιτεύει την επάρατη θρησκευτική υποκρισία, που συχνά χαρακτηρίζει ακραίους ευσεβιστικούς κύκλους και πρόσωπα της Εκκλησίας και οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, στην απώλεια. Αντιθέτως, επισημαίνει ότι η αγιότητα είναι καρπός βαθιάς και ειλικρινούς πίστης, προσαρμογής στο θέλημα του Θεού, έντονης Μυστηριακής και πνευματικής ζωής, έμπονης προσευχής και βίου καθαρού. Με αυτά τα χαρακτηριστικά η αγιότητα καθίσταται σταθερή και ελκύει διαρκώς πάνω της την Χάρη του Θεού, ο Οποίος ευλογεί και αγιάζει τον άνθρωπο της αληθούς πίστεως και της μετανοίας.
Αδελφοί μου, όλοι μας έχουμε, εν σπέρματι, μέσα μας τον σπόρο της αγιότητος, τον οποίο η αγάπη του Θεού φύτεψε στην ζωή μας, την στιγμή της Βαπτίσεώς μας. Πρόκειται για δώρημα ανεκτίμητης αξίας, το οποίο συχνά παραθεωρούμε ή και αγνοούμε. Στο χέρι μας είναι η αγιότητα να γίνει πραγματικότητα στη ζωή μας. Αρκεί να αγωνιζόμαστε, με συνέπεια στον στίβο της πίστης και της εσωτερικής πνευματικής ζωής. ΑΜΗΝ!   

  

(*) Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκη, «Χρυσοστομικό Λεξικό», τόμος Α΄, σελ. 75

Αρχιμ. Ε.Ο.

Πηγή: http://imd.gr

   

Διαβάστε επίσης:

    

Κυριακή μετά τα Φώτα, του Ἱεροκήρυκος της Ι.Μ. Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού, Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη

Κυριακή μετά τα Φώτα, Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (+)

Κυριακή μετά τα Φώτα, Ηχογραφημένη ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου (mp3)

Θεία χάρη και μετάνοια, «μετανοείτε. ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. δ’,17)

Περί μετανοίας, Ομιλία του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, επισκόπου Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου
     

    

        

     

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

            

Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης καὶ Καθηγητὴς τῆς Ἐρήμου
Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντος
Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κρήτης

 

  
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

       

Ἡ Ἁγία Τατιανὴ ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Μέρτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Βενέδικτος
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης
                                    

         

Τρίτη 13 Ιανουαρίου

          

Οἱ Ἅγιοι Ἕρμυλος καὶ Στρατόνικος
Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης
Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος
Ὁ Ἅγιος Ἱλάριος Ἐπίσκοπος Πικτώνων
Ὁ Ἅγιος Ρεμίγιος Ἐπίσκοπος Ρημῶν
Ὁ Ἅγιος Κεντιγκέρνος (Kentigern) Ἐπίσκοπος Γλασκόβης
                              

     

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

        

Οἱ Ἅγιοι 38 Ἀββάδες οἱ ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντες
Οἱ Ἅγιοι 33 Πατέρες Ἀββάδες οἱ ἐν τῇ Ραϊθῷ ἀναιρεθέντες
Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας καὶ κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου
Ἡ Ἁγία Νίνα ἡ Ἰσαπόστολος
Ὁ Ὅσιος Θεόδουλος υἱὸς τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Σοφοῦ
                           

    

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

         

Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης ὁ διὰ Χριστὸν πτωχὸς
Ἡ Ἁγία Ἴτα ἐξ Ἰρλανδίας
Ὁ Ἅγιος Πανσόφιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Ἀλέξανδρος ὁ Ἀκοίμητος

  

     

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

    

Ἡ προσκύνησις τῆς Τιμίας ἁλύσεως τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Πέτρου
Ὁ Ὅσιος Ὀνωρᾶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀρελάτης
Ὁ Ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Ἱερομάρτυρας
                             

       

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

         

Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Μέγας ὁ βασιλεύς
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἰωαννίνων
                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ