Αγνή Παρθένε Δέσποινα.... Ύμνος προς τη Μητέρα του Κυρίου, ποιηθείς από τον Άγιο Νεκτάριο επίσκοπο Πενταπόλως

Ο ύμνος αποδίδεται στα σλαβονικά, από Μοναχούς της Μονής Αγίων Σεργίου και Γερμανού, Βάλαμο, Ρωσία 

 

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ