Σε άμεση σύνδεση μέσω του λογισμικού Ecclesia Office Connect
Παραλήπτης: ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Στοιχεία Νυμφίου Στοιχεία Νύμφης
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο:
Γένος - Ηλικία:
Ημερ. - Τόπος γέννησης:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα - Οικ. μερίδα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Διαμέρισμα - Χώρα:
Δήμος ή Κοιν. - Νομός:
Α.Δ.Τ. - Ημερ. έκδοσης:
Α.Δ.Τ. Εκδούσα αρχή:  
Βαθμός γάμου:
Αρ. διαζευκτηρίου και Αρχή:
Πράξ. θανάτου και Αρχή:
Πολ. γάμος και Αρχή:
Εκπαίδευση:
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο:
Γένος - Ηλικία:
Ημερ. - Τόπος γέννησης:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα - Οικ. Μερίδα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Διαμέρισμα - Χώρα:
Δήμος ή Κοιν. - Νομός:
Α.Δ.Τ. - Ημερ. έκδοσης:
Α.Δ.Τ. Εκδούσα Αρχή:  
Βαθμός γάμου:
Αρ. Διαζευκτηρίου και Αρχή:
Πράξ. θανάτου και Αρχή:
Πολ. γάμος και Αρχή:
Εκπαίδευση:
   
Μάρτυρες
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
Παράνυμφοι
Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Λοιπά στοιχεία
Επώνυμο τέκνων:  
Εφημερίδα-Ημ. δημοσίευσης:
Κηδεμόνας Επώνυμο-Όν.:
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
 
Αποστολέας
Όνοματεπώνυμο:  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
Email:  
Α.Φ.Μ.:  
   
Επιθυμητή ημερομηνία γάμου:  
Επιθυμητή ώρα γάμου:  
     
     
     
     

Τα πεδία με χρώμα είναι υποχρεωτικά.