Σε άμεση σύνδεση μέσω του λογισμικού Ecclesia Office Connect
Παραλήπτης: ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ
Στοιχεία Αιτούντος / Αιτούσης Μετά της / του
Φύλο:  
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο:
Γένος - Ηλικία:
Ημερομηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης:  
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Πόλη - Διαμονή από έτος:
Α.Δ.Τ. - Ημερ. έκδοσης:
Α.Δ.Τ. Εκδούσα αρχή:  
Βαθμός γάμου:
Αρ. διαζευκτηρίου και Αρχή:
Πράξ. θανάτου και Αρχή:
Πολ. γάμος και Αρχή:
 
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
 
   
Μάρτυρες
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
 
Αποστολέας
Όνοματεπώνυμο:  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
Email:  
Α.Φ.Μ.:  
   
     
     
     
     
     
     

Τα πεδία με χρώμα είναι υποχρεωτικά.